تحصیلات نام و نام خانوادگی کد عضویت
کارشناس ارشد مهندسي مکانيک گرايش ساخت وتوليد از دانشگاه تربيت مدرس نور خدا آزادمنش 86010001
کارشناس ارشد حسابداري از دانشگاه علامه طباطبائي صادق مفيدي 86010002
کارشناس ارشد مديريت صنايع از دانشگاه آزاداسلامي واحد جنوب حميد رضا اميري مقدم 86010003
کارشناس ارشد مهندسي کامپيوتر (نرم افزار) از دانشگاه شهيد بهشتي مهران منصوري 86010004
کارشناس ارشد مديريت دولتي گرايش سيستم ها از دانشگاه تهران افشين خوشبخت 86010005
کارشناس ارشد مهندسي مکانيک از دانشگاه نيوجرسي آمريکا سيد عبدالله عارفپور 86010006
کارشناس مهندسي شيمي از دانشگاه امير کبير بهناز ذوالفقاري 86010007
کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات از دانشگاه شهيد بهشتي ليلا نوائي 86010008
کارشناس ارشد مهندسي مکانيک David Wu 86010009
کارشناس ارشد مهندسی مکانيک Mao Jia Wu 86010010
کارشناس ارشد مهندسي مکانيک Dumea Isoif 86010011
کارشناس متالورژي Georges Henry Baro Alain 86010012
کارشناس مهندسي شيمي مهناز اسدي خشوئي 86010013
کارشناس مهندسي مکانيک سعيد رضا اسدي خونساري 86010014
کارشناس ارشد مهندسي مکانيک محمد جواد اسکافي ثابت 86010015
کارشناس علوم دريائي مسعود افکاري 86010016
کارشناس مهندسي پزشکي سيد مهدي اوليائي 86010017
کارشناس مهندسي مکانيک عليرضا باويلي سفلي 86010018
کارشناس تجارت بين الملل Ceasir Purasinghe 86010019
کارشناس مهندسي مکانيک محمد رضا بيات 86010020
کارشناس ارشد مهندسي متالورژي فرهاد پورعلي 86010021
کارشناس ارشد مهندسي شيمي نصرالله تيموري راد 86010022
کارشناس مهندسي متالورژي قاسم جابري 86010023
کارشناس مهندسي مکانيک دريائي Robert wiliam lucas 86010024
کارشناس مهندسي برق علي جهاني 86010025
کارشناس ارشد مکانيک اميد چهارمحالي 86010026
کارشناس مهندسي متالورژي فاطمه حسني اردکاني 86010027
کارشناس مهندسي متالورژي خليل حمزه لوئي راد 86010028
کارشناس برق اتوماسيون Rusko Veselinov Dzhendon 86010029
کارشناس مهندسي ماشين آلات Jian Zhong Wang 86010030
دکتراي مهندسي مکانيک Manfred Schb 86010031
کارشناس مهندي برق محمد حسن خرميان 86010032
کارشناس مديريت دولتي صديقه خياط زاده 86010033
کارشناس مهندسي مکانيک Patrocinio picazo 86010034
کارشناس ارشد مهندسي متالورژي سارا ديبائي 86010035
کارشناسي مهندسي کامپيوتر – نرم افزار نسيم رحيمي 86010036
کارشناس حسابداري مازيار زاهديان 86010037
کارشناس ارشد مهندسي صنايع سيد رسول شاه نعمت الهي 86010038
کارشناس مهندسي صنايع داود شاهسواري 86010039
کارشناس مهندسي برق اکبر صادقي 86010040
کارشناس حسابداري سيد مصطفي طباطبائي 86010041
کارشناس ارشد مهندسي مکانيک محسن عليزاده 86010042
کارشناسي مهندسي متالورژي حسين غازيان 86010043
کارشناس ارشد مديريت صنعتي اسماعيل قاسم زاده 86010044
کارشناس حسابداري ابراهيم کاتب 86010045
کارشناس ارشد مهندسي پزشکي امير گل محمدي 86010046
کارشناس ارشد مهندسي شيمي ابوالقاسم محمدي 86010047
کارشناس مهندسي برق محسن مختاري 86010048
کارشناس مديريت بازرگاني بهناز مدبر 86010049
کارشناس تربيت مترجم زبان انگليسي معصومه مدبر 86010050
کارشناس ارشد مهندسي شيمي فرحناز مدني 86010051
کارشناس مهندسي متالورژي حميد معدنکن 86010052
کارشناس زبان و ادبيات فرانسه سعيده السادات معصومي 86010053
کارشناس ارشد مهندسي مکانيک امير محمد ممجد 86010054
کارشناس مهندسي مکانيك مصطفي مهدوي زفرقندي 86010055
کارشناس ارشد مهندسي برق فرشيد ميرخائف 86010056
کارشناس ارشد مهندسي صنايع ناديا ميرشفيعي 86010057
کارشناس ارشد مهندسي متالورژي وحيد نديران 86010058
کارشناس مهندسي کامپيوتر – نرم افزار حميد رضا يزدان پناه 86010059
کارشناس ارشد مديريت رويا قريشي 86010060
کارشناس مهندسي کامپيوتر – نرم افزار علي مرداني 86010061
کارشناس مهندسي کامپيوتر – نرم افزار علي مجتهدي 86010062
دانشجوي دكتري رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي حسين عابدي 86010063
دانشجوي دکتري مديريت توليد و عمليات در دانشگاه تربيت مدرس مسلم عليمحمدلو 86010064
دانشجوي دکتري مديريت سيستمها در دانشگاه تربيت مدرس داوود غلامرضايي 86010065
کارشناس ارشد مديريت صنعتي از دانشگاه تهران مجيد باب‌الحوائجي 86010066
کارشناس حسابداری اسماعیل فدایی کشوزی 86010067
مهندس مکانیک مسعود نظری منش 86010068
كارشناسي ارشد مديريت صنعتي – توليد و عمليات علی طلوع 86010069
كارشناسي ارشد مديريت صنعتي از دانشگاه شهيد بهشتي منصور دهقان نجم آبادی 86010070
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد سعید کاشانی فر 86010071
کارشناسی از دانشگاه شهید بهشتی افشین خوشبخت مروی 86010072
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی امیر پورحمیدی 86010073
کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه پیام نور جهرم محمد کوشکی 86010074
کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران محمدرضا قربانزاده 86010075
کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران نوشین جباری 86010076
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت حسن پورحسن 86010077
کارشناسی ارشد مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه شهید بهشتی کامران شیبانی 86010078
ديپلم از هنرستان خوارزمي مسعود اكبري 86010079
كارشناسي ارشد امين احمدپور 86010080
كارشناسي ارشد مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت ايران فرشيد تقوي 86010081
كارشناسي ارشد متالورژي دانشگاه اميركبير اشرف قندچي 86010082
کارشناس صنایع محسن جوادزاده 86010083
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی امير شعباني 86010084
کارشناسی ارشد خوردگی فلزات سعيد كاكويي 86010085
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی بابك طالشي 86010086
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی محمدرضا ترابي پور 86010087
کارشناسی ارشد محمد قنواتي 86010088
کارشناسی ارشد سيامك شاهميرزا 86010089
کارشناسی ارشد متالوژی چیا قوی پنجه 86010090
کارشناسی ارشد سمیرا حمیدی 86010091
ليسانس متالوژی حسن حسن زاده 86010092
لیسانس مدیریت صنعتی مهدی محمدی 86010093
کارشناس ارشد مدیریت مینا صفرخانی 86010094
کارشناس ارشد مدیریت محبوبه جلوخانی 86010095
کارشناس ارشد مدیریت میثم شاوردی 86010096
ليسانس مديريت صنعتي رضا زالی 86010097
مهندسي کامپيوتر-سخت افزار یوسف توکلی 86010098
کارشناسی ارشد حسن اسلامی 86010099
کارشناسی ارشد سهیل تقی پور 86010100
لیسانس مهندسی شیمی شیوا هومان 86010101
کارشناس مستوره سلیمی 86010102
کارشناس علی بستان منش مقدم 86010103
کارشناس صنایع امین یحیی زاده 86010104
دکترا انتقال تکنولوژی امیر ناصر اخوان 86010105
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مهدیه آقایی پور فطرتی 86010106
دکترای مدیریت راهبردی حسن میرزاپور 86010107
كارشناس تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر شمیا نوبری 86010108
کارشناس متالوژی مهرداد ابراهیمی 86010109
کارشناس ارشد MBA غدیر فاخر 86010110
ليسانس مديريت صنعتي علي اكبر چرچيان 86010111
کارشناس ارشد مديريت صنعتي زهرا پوروزیری 86010112
دکتری مدیریت تولید و عملیات محسن شفیعی نیک ابادی 86010113
کارشناس مهندسی صنایع حسین حیدرنژاد خیاوی 86010114
کارشناس ارشد مکانیک آرش قنواتی یوسف آبادی 86010115
کارشناس ارشد محسن عارف نژاد 86010116
کارشناس ارشد بهروز صمدی 86010117
کارشناس ارشد امین نظری 86010118
کارشناس ارشد امین اسکندری 86010119
کارشناس ارشد احسان کرمی 86010120
مهندس صنایع زینب نقاش 86010121
فوق لیسانس مکانیک فرهاد داوودیان 86010122
لیسانس مکانیک اشکان فتاحی 86010123
لیسانس کامپیوتر شیما فغانی نوبری 86010124
كارشناس ارشد مديريت بازرگانی حسین بوذری لیاولی 86010125
كارشناس ارشد قاسم نظامی پور آذری 86010126
لیسانس مهندسی برق الکترونیک امین عباسی 86010127
دکترا فرهاد پورحمیدی 86010128
کارشناس ارشد مژگان غفاری 86010129
کارشناس ارشد فیروز براری سوسفی 86010130
کارشناس ارشد روح الله نصیری 86010131
مهندس مکانیک محمد وفایی 86010132
کارشناس ارشد سعید نیک رنجبر 86010133
کارشناس راه و ساختمان ایمان پوررستمی 86010134
لیسانس نرم افزار پیروز بردبار 86010135
کارشناس ارشد نیکی کیانی 86010136
کارشناس ارشد نازنین قرشی 86010137
MBA امیر حسین پرهون 86010138
لیسانس مکانیک رضا شیتره 86010139
کارشناس فیزیک هسته ای نگین جمالی هرسینی 86010140
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مهرشاد غفوریان 86010141
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی محمد سیفی جهان 86010142
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی نیلوفر آهی 86010143
کارشناسی ارشد سمانه محبی 86010144
دکترا مجتبی هاشمی 86010145
دکترا محمد غلامی 86010146
لیسانس آرش آریاپور 86010147
لیسانس فاطمه قلندری 86010148
لیسانس بهاره عباسی 86010149
فوق لیسانس معصومه کشاورز 86010150
دکترا عبدالرضا صدیق پور 86010151
دکترا بابک سپاس مقدم 86010152
لیسانس مدیریت بازرگانی حورا منصف 86010153
فوق لیسانس حمیدرضا فرید جعفرزاده 86010154
فوق لیسانس حمید افسرالشعرائی 86010155
MBA زمرد اسماعیل نیا 86010156
ليسانس برق سعید ملکی 86010157
دکتری اکبر رحیمی 86010158
ليسانس سارا اطاهریان 86010159
ليسانس فرهاد آصفی 86010160
محمد وهاب زاده 86010161
ليسانس شبنم کریمی 86010162
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک محمدرضا بیات 86010163
فوق لیسانس مجید شاهسوارانی 86010164
کارشناس مهندسي کامپيوتر فرهاد پورحمیدی 86010165
دکتری رحیم رضایی 86010166
مهندسی صنایع شیما حمیدی 86010167
دکتری مجید بهرامی 86010168
MBA سعید سجادی فر 86010169
كارشناسي ارشد امیر آهنگری 86010170
MBA محمد فهام 86010171
لیسانس زینب یزدانی 86010172
دکترا حبیب کراری 86010173
لیسانس عبدالله آستانه ای 86010174
كارشناسي ارشد پریا زاغی 86010175
كارشناسي ارشد مرتضی غفاری 86010176
دکترا امیر صادقی 86010177
كارشناسي ارشد سعید نیک رنجبر 86010178
كارشناسي ارشد سمانه شیبانی 86010179
دکترا بهزاد قاسمی 86010180
كارشناسي ارشد بهاره عباسی 86010181
كارشناسي ارشد مهدی شهسواری 86010182
دکترا اکبر رحیمی 86010183
كارشناس جلیل حسینی 86010184
كارشناس آرش میرقائمی 86010185
كارشناس علیرضا مدی پور 86010186
دانشجوی كارشناس ارشد لیلا چهرقانی 86010187
كارشناس مجید سلیم زاده 86010188
كارشناس ارشد ندا حبیب زاده 86010189
MBA امیرعلی رضائی 86010190
كارشناس آرمان میرقائمی 86010191
دانشجوی دکتری سیده ناهید کریمی 86010192
دکترای حرفه ای عطااله سلطانیون 86010193
كارشناس سمیه باقری گلپایگانی 86010194
كارشناس فخرالسادات موسوی گاوگانی 86010195