سوالات متداول

 

 

1: کلاس جهاني يعني چه؟
کلاس جهاني از يک ديدگاه، يک سطح از عملکرد شرکتهاي پيشرو در جهان است که نسبت به رقباي خود داراي مزيت رقابتي پايدار هستند. در کلاس جهاني بودن بدين معناست که در بازار مورد نظر، در برابر ديگر رقبا –صرفنظر از اندازه، کشور مبداء يا منابع- موفق باشيد. اين به معني برابري يا فرا رفتن از رقيب در زمينه کيفيت، زمان تدارک، انعطاف‌پذيري، هزينه/قيمت، خدمات مشتري و نوآوري مي‌باشد. كلاس جهاني نه تنها به عملكرد برتر اشاره دارد ، بلكه نوآوري هم شامل مي شود. كلاس جهاني به معناي تعهد بلند مدت به برتري excellence) ) بيش از هر چيزي به شركتها توصيه مي شود كه از اهداف بلند پروازانه سخن سر ندهند ، بلكه با كلاس جهاني اين رويا را به واقعيت تبديل كنند.
2: کلاس جهاني ترجمه چه واژه‌اي است و معادل‌هاي آن کدام است؟
کلاس جهاني ترجمه عبارت «World-Class» است که البته در فارسي به شکلهاي مختلفي ترجمه شده است. از جمله مي‌توان به «جهان تراز» ، «مقياس جهاني» ، «پيشرو»، «سطح جهاني» و … اشاره کرد. به نظر مي‌رسد بهترين ترجمه براي اين عبارت ، «کلاس جهاني» است که در بر دارنده بار معنايي بيشتري است.
3: سازمانهاي کلاس جهاني، چه ويژگيهايي دارند؟
سازمانهاي کلاس جهاني داراي ويژگيهاي برتر و برجسته‌اي هستند که آنها را از رقبا متمايز مي‌سازد. برخي از ويژگيهاي عمومي اين سازمانها عبارتند از:
• چشم انداز روشن
• فرهنگ كيفيت فراگير
• فرآيندهاي كارا
• تكنولوژي مدرن
• يكپارچگي پوياي شبكه زنجيره تأمين
• تقدم كاركنان
• بهبود مستمر از طريق يادگيري مداوم
• ساختار سازماني مبتني بر تيم
• مشاركت با مشتريان
• سيستم شناسايي نتايج مثبت و پاداش‌دهي به آنها
• حضور الكترونيكي در عرصه جهاني
• مسئوليت اجتماعي جديد
• ساختار سازماني مجازي
• مسئوليت نسبت به محيط زيست و اكولوژي
4: چگونه مي‌توان در رده سازمانهاي کلاس جهاني قرار گرفت؟
ابتدائاً و مقدمتاً بايد همه چيز را تحت کنترل داشته باشيد. اين موارد شامل فرآيندها، منابع، بازارها، مشتريان و اطلاعات شما است. تحت کنترل داشتن به اين معنا نيست که همه تصميمات را مديران شرکت اتخاذ کنند، بلکه به اين معناست که شرکت آماده است و تغييرات ناگهاني در تقاضا، تكنولوژي و شرايط رقابت آن را از ميدان به در نخواهد كرد. هفت كليد براي كلاس جهاني شدن وجود دارد كه از مفاهيم وسيع بالايي گرفته شده و اعمال خاصي هستند كه در شركتها قابل انجام هستند. اين هفت مولفه اساسي عبارتند از:
● كاهش دادن زمان تحويل (Reduce lead-time)
● كاهش دادن هزينه عمليات (Reduce Operational Cost)
● افزايش وضوح (Visibility) نسبت به عملكرد كسب و كار
● كاهش دادن زمان عرضه محصول به بازار يا زمان عرضه خدمت به مشتري (Time – to- Market)
● ساده و موثر سازي فرايندهاي تامين منبع خارجي
● مديريت عمليات چند محلي و جهاني هر يك از اهداف فوق مهم هستند. مجموعه فوق، تمركز فعاليتها و نگرشهايي را توصيف مي كند كه كلاس جهاني را تعريف مي‌كند.
5: نقش اطلاعات در سازمانهاي کلاس جهاني چيست؟
اطلاعات و بالاتر از ان، دانش، واقعا قدرت است. اطلاعات چيزي است كه به شما اجازه مي دهد تا بدانيد كه چه چيزي در درون و بيرون سازمان شما در حال اتفاق افتادن است و لذا شما مي توانيد آنچه را كه قادر هستيد ، مديريت كنيد و آنچه را كه قادر نيستيد ، اداره كنيد. بدون اطلاعات صحيح و بهنگام سازمانها نابينا هستند.
6: اطلاعات بيشتر در مورد کلاس جهاني را از کجا مي‌توان به دست آورد؟
سايت جامعه مديريت کلاس جهاني توليدات به منظور ارائه اطلاعات مورد نياز عموم در مورد مفهوم «کلاس جهاني» راه‌اندازي شده است. علاقه‌مندان مي‌توانند علاوه بر اين وبسايت، از اطلاعات مندرج در ساير پايگاهها نيز استفاده کنند. نشاني برخي از اين پايگاهها در قسمت «سايتهاي علمي» ارائه شده است.