مشخصات مدیر سمت راههای ارتباطی رزومه
دکتر حسن فارسیجانی موسس و رئيس جامعه تلفن : 09122716992

پست الکترونیک :h-farsi@sbu.ac.ir

برای دیدن رزومه کلیک کنید

English resume

دکتر آیسان عطار حامدی تلفن : 09964449335

پست الکترونیک : info@aysanhamedi.ir

دکتر معین خسروی مدیر بخش انفورماتیک تلفن : 09123371764

پست الکترونیک : info@1tw.ir

برای دیدن رزومه کلیک کنید